ARJ Service AB

ARJ Service AB är ett systerbolag till ARJ Transport och som bedriver containerkörning sedan September 2013.

Vårt huvuduppdrag består av att hämta containers på Dry port i Falköping för transport till Julas centrallager i Skara.

Containrarna kommer med båt till Göteborg. Lastas på tåg till Falköping och lastas där om till  lastbil för sluttransport till kund.

Vi kör idag med fyra trailerdragare och med ett drygt 20-tal chassin samt några Dolly/linkar. 14 av dessa trailerchassin är specialbyggda med drag för att kunna koppla ihop två stycken med Dolly mellan

Vi har en dispens på vägen mellan Falköping och Skara för att köra dubbla 40-fotscontainrar  och 32 m långa ekipage, detta för att körningen ska bli effektiv och miljövänlig, alla våra dragbilar som kör på detta uppdrag drivs med Bio-diesel.

Förutom Jula så levererar och hämtar vi container åt andra kunder runt om i länet som använder tåglösningen i Falköping för sin import/export.

Vill du följa oss lite närmare så är du välkommen till vår Facebooksida som ni hittar här:  https://www.facebook.com/arjservice?fref=ts

A R J Service AB Munkatorp ind omr. 532 95 Skara.