Friskvårdspolicy

Friskvårdspolicy på ARJ Transport AB

Friskvård syftar till att främja hälsa och är därmed en god investering för både individ och organisation. Genom att erbjuda alla anställda på ARJ Transport AB friskvård ökas förutsättningarna för kvalitet och effektivitet i vårt dagliga arbete. Friskvård ska innebära en strävan mot såväl fysiskt som psykiskt och socialt välbefinnande och ska bedrivas med utgångspunkt från allas individuella förutsättningar. Friskvård på vår arbetsplats ska kännetecknas av ett samarbete mellan alla anställda och ARJ Transport AB.

ARJ Transport AB s ansvar

Ansvaret för ARJ Transport ABs sida består i att skapa en god arbetsmiljö. Det innebär meningsfulla arbets¬uppgifter och bra förutsättningar att utföra dessa. Att skapa möjlighet till social samvaro är också viktigt. Arbetet bör organiseras för att underlätta möjligheten till friskvårdsaktiviteter.

ARJ Transport AB har det övergripande ansvaret att utfärda gemensamma riktlinjer och råd t.ex. inom områdena droger, alkohol och rökning. ARJ Transport AB ska också sprida information och kunskap.

Individens ansvar

Den egna individen har det egna ansvaret för sin totala hälsa och hur man sköter sin kropp. Den livsstil man väljer och de hälsorisker som man tar har också en stor betydelse för sin livskvalitet och hälsa på lång sikt.

ARJ Transport AB erbjuder

  • Subventionerad friskvård för alla anställda med 1000 kr per år och anställd mot uppvisande av kvitto. Enligt skatteverket är det enklare slag av motion exempelvis: gymnastik, styrketräning, racketsporter, bowlig, fotboll, handboll, massage, stresshantering, kostrådgivning mm. Men inte sporter som kräver dyrare utrustning såsom. golf, segling, ridning, och utförsåkning.
  • ARJ Transport AB har förhandlat fram bra avtal med Feelgood och detta kan utnyttjas av alla. Där har alla 10% på ordinarie pris på Feelgood clubkort. Med detta kort kan man bl a träna styrketräning och delta i gruppträningar så ofta och så mycket man vill under ett år. Detta kort kostar 2008 1800 kr.
  • Erbjuda företagshälsovård och rådgivning av friskvårdskonsulent
  • Friskvårdaktiviteten ska normalt vara regelbunden

Det är angeläget att hänsyn tas till alla medarbetare och även till dessa som av olika anledningar har svårt att göra sin egen röst hörd. Chefer och arbetskamrater har därför ett ansvar att också deras önskemål och behov beaktas. Det innebär att såväl fysisk och psykisk hälsa som socialt välbefinnande ska eftersträvas.

Policyn antagen 2008-01-09
Ledningen på ARJ Transport AB